10+ Tham luận đại hội công đoàn hay cho đại biểu công đoàn

Tại các chương trình Đại hội Công đoàn, tham luận đại hội công đoàn là phần nội dung không thể thiếu. Vậy tham luận đại hội công đoàn là gì? Cách viết tham luận đại hội ra sao? 

10-mau-tham-luan-dai-hoi-cong-doan
10+ Tham luận đại hội công đoàn hay cho đại biểu công đoàn

Trong bài viết dưới đây, Quà tặng công đoàn sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi này, đồng thời gợi ý 10 bài mẫu tham luận đại hội công đoàn hay cho đại biểu công đoàn để các bạn tham khảo.

Tham luận đại hội công đoàn là gì?

Tham luận đại hội công đoàn là các ý kiến của đại biểu đại diện cho tập thể đoàn viên của một đơn vị, tổ chức công đoàn trình bày trước đại hội về một vấn đề cụ thể có liên quan đến công tác công đoàn.

cong-doan-viet-nam-la-gi-11
Tham luận công đoàn thường được trình bày trong các kì đại hội công đoàn

Tham luận đại hội công đoàn thường được trình bày trong phần thảo luận của đại hội.

tham-luan-cong-doan-2
Tham luận đưa ra ý kiến, đề xuất liên quan đến tổ chức và quyền lợi người lao động

Tham luận đại hội Công đoàn là nơi mà các thành viên có thể chia sẻ thông tin đưa ra những ý kiến quan điểm và đề xuất các giải pháp về vấn đề liên quan đến công đoàn và quyền lợi của người lao động.

tham-luan-cong-doan-1
Đảm bảo bài tham luận rõ ràng, đúng chuẩn khi trình bày

Lưu ý khi viết tham luận đại hội công đoàn

Một bài tham luận đại hội công đoàn cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 • Nội dung tham luận cần bám sát chủ đề đại hội.
 • Bài tham luận đại hội Công đoàn phải rõ ràng, cấu trúc logic và người đọc, người nghe đều có thể hiểu được. 
 • Tham luận cần sử dụng tài liệu tham khảo, số liệu và ví dụ cụ thể, chính xác.
 • Tham luận cần có tính thực tiễn, có ý nghĩa đối với công tác công đoàn. 
 • Tham luận cần có tính thuyết phục, có sức lôi cuốn người nghe.
 • Tham luận đại hội Công đoàn có nội dung trình bày và đề xuất ý kiến một cách lịch sự, chính xác, tôn trọng các thành viên trong Đại hội Công đoàn.

Gợi ý cách viết tham luận đại hội công đoàn chi tiết

Xác định rõ chủ đề và mục đích của tham luận

Trước khi viết tham luận, đại biểu cần xác định rõ chủ đề và mục đích của tham luận.

Việc xác định rõ chủ đề và mục đích sẽ giúp đại biểu tập trung vào những nội dung trọng tâm, tránh lan man, thiếu trọng tâm.

Tìm hiểu thông tin, số liệu liên quan

Để tham luận có tính thuyết phục, đại biểu cần tìm hiểu thông tin, số liệu liên quan đến vấn đề tham luận. Thông tin, số liệu cần chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Lập dàn ý

Lập dàn ý sẽ giúp đại biểu sắp xếp các ý tưởng một cách logic, mạch lạc. Dàn ý cần bao gồm các nội dung sau:

 • Mở đầu: Giới thiệu chủ đề và mục đích của tham luận, nêu thực trạng về vấn đề tham luận.
 • Thân bài: Phân tích, đánh giá thực trạng về vấn đề tham luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác công đoàn trong vấn đề tham luận.
 • Kết luận: Tóm tắt lại những nội dung chính của tham luận, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của các giải pháp đề xuất.

Viết tham luận

Khi viết tham luận, đại biểu cần sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Ngoài ra, đại biểu cũng cần sử dụng các dẫn chứng, số liệu cụ thể để minh họa cho các ý kiến của mình.

Bài mẫu về tham luận đại hội công đoàn hay cho đại biểu công đoàn

Tham luận về công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể hội nghị

Trước hết, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội.

Năm 2023, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động của Công đoàn cơ sở chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

 • Công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt việc trả lương, thưởng, các chế độ phúc lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
 • Công đoàn đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Công đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động của Công đoàn cơ sở chúng ta vẫn còn một số hạn chế như:

 • Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động của công đoàn còn chưa được sâu rộng.
 • Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động còn chưa được thường xuyên, kịp thời.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động trong thời gian tới, tôi đề xuất một số giải pháp sau:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.
 • Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.
 • Tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên, người lao động và sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động của Công đoàn cơ sở chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao.

Qua đó, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đoàn viên, người lao động có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Xin cảm ơn!

Tham luận về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể hội nghị

Đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân chân thành nhất tới toàn thể các quý đại biểu tham dự Đại hội.

Năm 2023, Công đoàn cơ sở của chúng ta đã đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công tác xây dựng phát triển đoàn viên, thành lập và củng cố tổ chức công đoàn cơ sở.

Với tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết, công đoàn cơ sở chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau: 

 • Chấp hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy chế, quy định của tổ chức công đoàn cấp trên.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở.
 • Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong công tác xây dựng phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở, thì công đoàn của chúng ta vẫn còn một vài hạn chế đáng lưu ý như: 

 • Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn về chức năng, nhiệm vụ của công đoàn còn chưa được thường xuyên, sâu rộng.
 • Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của tổ chức công đoàn còn chưa được chặt chẽ.

Đúc kết kinh nghiệm từ những hạn chế trên, chúng tôi đã đề xuất một số giải pháp để có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn về chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.
 • Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của tổ chức công đoàn.
 • Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên, người lao động và sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động của Công đoàn cơ sở chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao.

Qua đó, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đoàn viên, người lao động có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Xin cảm ơn!

Tham luận về công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể hội nghị

Trước hết, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các quý đại biểu, quý khách mời đã tham dự Đại hội ngày hôm nay. 

Qua thống kê năm 2023, Công đoàn cơ sở của chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động.

Đây là một thành công đáng mừng của công đoàn chúng ta. Những kết quả tốt đẹp đã đạt được bao gồm: 

 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của công đoàn cấp trên đến đoàn viên, người lao động.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh những kết quả tốt đẹp mà công đoàn cơ sở của chúng ta đã đạt được trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: 

 • Công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa được sâu rộng, chưa thu hút được hết đoàn viên, người lao động tham gia.
 • Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động còn chưa phong phú, đa dạng. 
 • Sau đây, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động.

Không chỉ khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu ở trên mà còn giúp công tác giáo dục đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới. Một số giải pháp cụ thể như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của công đoàn cấp trên.

 • Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên, người lao động và sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động của Công đoàn cơ sở sẽ ngày càng được nâng cao.

Qua đó, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đoàn viên, người lao động có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Xin cảm ơn!

KẾT

Trên đây là các bài tham luận cho đại hội công đoàn mà Quà tặng Công đoàn gửi đến quý bạn đọc để tham khảo.

Ngoài ra, nếu quý đọc giả còn thắc mắc về các vấn đề liên quan và cần được hỗ trợ riêng xin vui lòng liên hệ đến HOTLINE: 081.699.5799 để gặp Founder Phương Yến để được hỗ trợ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *